Avstämningsrapport från tema 3

De allra flesta organisationer börjar bli helt klara med dialogseminarierna i eHälsalyftets tema 3 Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).

Ekan Management, som utvärderar eHälsalyftet löpande har nu färdigställt sin avstämningsrapport för tema 3. Utvärderingen visar många positiva effekter från tema 3 och arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). I rapporten identifieras också förbättringspunkter och viktiga lärdomar att ta vidare till pågående tema 4. Här kan du läsa hela rapporten.

Projektledningen för eHälsalyftet har tillsammans med Ekan Management tagit fram två versioner av rapporten som sammanfattar de viktigaste resultaten. 

Du hittar versionerna nedan: