Moduler

Här visas samtliga moduler som är aktuella för tema 2 i eHälsalyftet.

En modul är ett gemensamt framtaget material som används under ett dialogseminarium. Modulerna för tema 2 utgörs av information kring "SLL Patientprocesser och Informatik". I modulbiblioteket nedan finns dels en SLL-gemensam modul men också lokalt framtaget material.