Tema 1

eHälsalyftet pågick mellan 2016-2019 och är uppdelat på tre teman. Här kan du läsa om det första temat.

Styrgruppen, som består av representanter från de deltagande organisationerna tar beslut om innehållet till respektive tema. 

Temat ska ha en anknytning till digitalisering inom hälso-och sjukvården, syftet är att vidareutveckla eHälsakompetensen och underlätta arbetet för medarbetarna.  Detta skapar ett värde för patienter och brukare.