Moduler

Här finns arbetsmaterial till dialogseminarier i tema 4.

Modulen består av ett gemensamt framtaget material med rubriken: Förbereda och skapa förutsättningar för införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö – vad kan vi göra här och nu?

Materialet har tagits fram av en projektgrupp bestående av representanter från de deltagande organisationerna och från programmet FVM. 

Det går bra att lokalanpassa materialet vid behov så att det blir så relevant som möjligt för just er enhet/verksamhet. Den anpassade modulen ska då skickas till projektledning för kvalitetssäkring.