Dialogseminarium

Dialogseminarium är en metod som är framtagen i syfte att stimulera kompetens- och verksamhetsutveckling.

Metoden bygger på kunskapsöverföring och erfarenhetsbyte genom dialog.

Under eHälsalyftets dialogseminarium kommer medarbetare från olika yrkeskategorier träffas i en grupp om 10-12 personer och diskuterar frågor gällande e-hälsa. Varje medarbetare som deltar i ett dialogseminarium får möjligheten att dialogisera kring e-hälsofrågor och utmaningar som vi står inför inom hälso-och sjukvården.

  • Ett sätt att tänka och arbeta tillsammans
  • Ger tid för reflektion och utbyte av erfarenheter
  • Alla lyssnar på varandra, uppmuntrar och bidrar till kunskapsöverföring