Nätverksmodellen

eHälsalyftet består av en nätverksmodell för lärande.

Syftet med att arbeta utifrån en nätverksmodell är:

  • Att byta erfarenheter både inom och över organisationsgränser
  • Att få en bättre förståelse för arbete med e-hälsa inom den egna organisationen
  • Att reflektera över innehållet i dialogseminarieteman och aktuella moduler
  • Att stödja och varandra i dialogseminariearbetet

Så här fungerar nätverksmodellen

Dialogseminariegrupper
Dialogseminarierna genomförs i grupper om cirka 8-10 medarbetare och leds av en utvecklingsledare från den egna verksamheten. 

Utvecklingsledarnätverk
Totalt kommer det finnas runt 625 utvecklingsledare. Dessa delas in i nätverksgrupper bestående av cirka 10 utvecklingsledare. Varje utvecklingsledarnätverk leds av 1-2 processhandledare.

Processhandledarnätverk
Totalt kommer det att finnas drygt 60 processhandledare, indelade i nätverk med andra processhandledare. De kan ta fram eller anpassa material till dialogseminarierna. 

grafisk illustraion av nätverksmodellen