Projekt Digital kompetens 2021-2022

Projekt Digital kompetens 2021-2023

Projekt ”Digital kompetens” delfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF)

Europeiska socialfonden (ESF) har beviljat stöd under 2021-april 2023 till Stockholms läns sjukvårdsområde, Danderyds sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Södertälje sjukhus, Norrtälje Tiohundra och Södersjukhuset.

Projektet bygger vidare på modellen i tidigare "Kompetenslyftet eHälsa" och "eHälsalyftet". Modellen bygger på medarbetarledda Digitaliseringsträffar med innehåll som konkret ska underlätta arbetet i vården. ESF finansierar seminarieledares arbetstid i projektet. Projektet använder en gemensam arbetsyta i Teams där allt stödmaterial för seminarieledare och gemensamt framtagna moduler för Digitaliseringsträffar finns samlat

Vid önskemål om mer information skriv till vår Funktionsbrevlåda digital.kompetens.slso@sll.se

Europeiska socialfonden (ESF)

Moduler som finns klara så här långt

 • Alltid öppet Chatt
 • Alltid öppet Flerpart
 • Alltid öppet Gruppmöte
 • Alltid öppet e-kallelse
 • Använda Teams
 • Lifecare SP
 • Skyddade personuppgifter - Handboken
 • Infektionsverktyget
 • Journalföring öppenvård
 • Rehabanamnes-Webformulär Rehab
 • Tips och trix i TakeCare
 • Registrering distanskontakter Husläkarmottagningar
 • ACG och Diagnosregistrering Husläkarmottagningar
 • Kontroll av intäkter Husläkarmottagningar
 • Ide och Innovation i SLSO för chefer