Projekt Digital kompetens 2021-2022

Projekt ”Digital kompetens” delfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF)

Europeiska socialfonden (ESF) har beviljat stöd under 2021-april 2023 till Stockholms läns sjukvårdsområde, Danderyds sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Södertälje sjukhus, Norrtälje Tiohundra och Södersjukhuset.

Projektet bygger vidare på modellen i tidigare "Kompetenslyftet eHälsa" och "eHälsalyftet". Modellen bygger på medarbetarledda Digitaliseringsträffar med innehåll som konkret ska underlätta arbetet i vården. ESF finansierar seminarieledares arbetstid i projektet. Projektet använder en gemensam arbetsyta i Teams där allt stödmaterial för seminarieledare och gemensamt framtagna moduler för Digitaliseringsträffar finns samlat

Vid önskemål om mer information skriv till vår Funktionsbrevlåda digital.kompetens.slso@sll.se

Europeiska socialfonden (ESF)

Moduler som finns klara så här långt

  • Alltid öppet - Videobesök
  • Alltid öppet - Chatt
  • Digitaliseringsträff via Teams
  • Använda Teams
  • Alltid öppet - Flerpart och Gruppmöte
  • Lifecare SP
  • Skyddad id - Handboken
  • Infektionsverktyget

Kommande moduler

  • Journalföring samt Tips och trix i TakeCare. Beräknas klar 1 oktober 2021