Moduler

Här visas samtliga moduler som är aktuella för tema 1 i eHälsalyftet.

En modul är ett gemensamt framtaget material som används under ett dialogseminarium. Modulerna för tema 1 utgörs av information kring e-hälsotjänster via 1177 och journal via nätet. I modulbiblioteket nedan finns dels en SLL-gemensam modul men också lokalt framtaget material.