Tema 4

Tema 4 är en fortsättning på tema 3 och arbetet med att utforma framtidens vårdinformationsmiljö.

Rubriken för det nya temat är: Förbereda och skapa förutsättningar för införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö – vad kan vi göra här och nu?

Målet med dialogseminarierna är att:

  • Ge verktyg till hur vi kan förbereda oss med gemensamma arbetssätt och strukturerad vårddokumentation.
  • Visa vad vi kan göra redan idag i befintliga journalsystem för att öka patientsäkerheten samt patientens möjlighet till delaktighet.
  • Ge inspiration till hur vi kan använda eHälsotjänster via 1177 kopplat till journalen.