Tema 3

Tema 3 handlar om att informera om och skapa delaktighet i Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Perioden för tema 3 har förlängts så att alla ska hinna med och pågår under hela hösten 2018. Tema 4 kommer att pågå parallellt.

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM SLL)  är ett pågående program som syftar till att utveckla och förändra hälso- och sjukvården i Stockholms län. Programmet kommer att pågå i många år och möjliggör moderna och mobila arbetssätt genom att förändra de IT-system, inklusive journalsystem, som används av patienter, medarbetare och ledning i vården samt för forskning. Nu är programmet i upphandlingsfasen som beräknas vara klar under 2019. Parallellt pågår genomförandefasen med verksamhetsförberedelser.

Kort film om FVM