Journal via nätet

Journal via nätet gör det möjlighet att för patienter att läsa sin journal via nätet.

Under 2017-2018 infördes journal via nätet successivt och nu kan den som är patient i Stockholms län läsa sin journal via nätet. 

Journal via nätet

Läs mer om Journal via nätet på 1177.se.