Inspirationseftermiddag!

Den 19:e april hölls en gemensam träff för SLSO:s utvecklingsledare, processhandledare och processledare i de båda parallella satsningarna Värdelyftet och eHälsalyftet.

För att orka med den intensiva eftermiddagen serverades en lätt lunch direkt vid ankomst, därefter inledde Eva Pilsäter Faxner, projektägare för både Värdelyftet och eHälsalyftet med en kort presentation.  

Sedan tog Charlotta Nylén, projektledare för Värdelyftet över rodret tillsammans med engagerade processhandledare och utvecklingsledare. Elisabet Abdo, distriktsläkare tillika processhandledare vid Salem vårdcentral slog ett slag för att få fler att vilja engagera sig i dessa satsningar:

"Nätverksarbetet är både spännande och engagerade, det är särskilt roligt att träffa sina processhandledarkollegor från andra verksamheter". Utvecklingsledarna berättade om sina erfarenheter från dialogseminarierna ute bland verksamheterna. En av de allra största utmaningarna är att få med medarbetarna till dialogseminarierna. 

Efter berättelserna upprättades mingelstationer utanför föreläsningssalen och utvecklingsledarna/processhandledare fick chansen att gå runt och mingla med processledarna i de olika processgrupperna som skapats i Värdelyftet. Vid mingelstationerna fanns: psykisk ohälsa, CaPRIM (cancer i Primärvården), Astma/Kol, "Alltid öppet", diabetes, FOU, Hjärta/kärl, levnadsvanor, patientsäkerhet, psykisk ohälsa, sköra multisjuka, smärta/leder, Akademiskt specialistcentrum (ASC), Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM), eHälsalyftet och Värdelyftet. 

Efter pausen tog projektledare Cecilia Borgström tillsammans med processhandledare Lena Marell över trådarna och presenterade tema 3. Materialet till tema 3 är framtaget eHälsalyftets projektgrupp bestående av representanter från de deltagande organisationerna samt representanter från Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Materialet ska ge medarbetarna i hälso- och sjukvården en introduktion till programmet FVM men de ges också möjlighet att under dialogseminarierna påverka arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö. Ta del av materialet


Foto: Tony Brydner