Tema 2

Projektgruppen har under arbetat intensivt med att färdigställa modulen till tema 2.

Modulen består av två delar: SLL's patientprocesser och informatik/framtidens vårdinformationsmiljö. Den första delen handlar om patientsegmentering och olika patienttyper, i den andra delen riktas fokus mot informatik och olika sätt att dokumentera. 

Allt material ska vara tillgängligt för alla, talmanus till samtliga filmer finns att skriva ut och ta med till dialogseminariet.  

Vad är informatik?

I filmen intervjuas dels slumpvis utvalda människor på stan men också experter inom området. 

Vad är patientsegmentering?

Hör Jon Engström, forskare vid Linköpings universitet berätta om studien kring patientsegmentering.