Styrgrupp och projektledning

Projektledningens huvudsakliga uppgifter är att:

  • Säkerhetsställa att projektet uppfyller de krav som angivits i ansökan
  • Koordinerar, planerar och understödjer arbetet ute på organisationerna
  • Kommunicera övergripande över organisationsgränserna

Styrgruppen i eHälsalyftet består av representanter från alla deltagande organisationer, deras huvudsakliga uppgifter är att:

  • Representera och stämma av hur arbetet går inom den "egna" organisationen 
  • Identifiera eventuella problem och utmaningar
  • Bereda underlag för beslut
  • Fatta beslut som rör projektets framtid

Anne Kierkegaard

Chefläkare
Södersjukhuset AB

Birgitta Mörlin

Chefläkare
Danderyds sjukhus AB

Eva Pilsäter Faxner

Chefläkare Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)
Projektägare eHälsalyftet

Ingrid Ludwigs

Chef IT
S:t Eriks ögonsjukhus AB

Malin Andersson

Chef IT Karolinska universitetssjukhuset

Mats Söderhäll

VO-Chef Stockholms läns sjukvårdsområde