Moduler

Här finns arbetsmaterial till dialogseminarierna i tema 3.

Modulen består av ett gemensamt framtaget material som handlar om Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Projektgruppen, bestod både av representanter från de deltagande organisationerna och från programmet FVM. 

Det är fullt möjligt för utvecklingsledare/processhandledare att lokalanpassa materialet vid behov, den anpassade modulen ska skickas till projektledning för kvalitetssäkring. 

Samtliga intervjuer/rörligt material i modulerna finns transkriberat nedan.