Gemensam patientöversikt i Take Care

Patientöversikten innehåller basinformation om patienten och är tillgänglig för alla vårdgivare i Region Stockholm som använder TakeCare.

Arbetet med att skapa och forma framtidens vårdinformationsmiljö utifrån verksamheternas behov pågår för fullt, en del i arbetet är att införa ett standardiserat sätt att dokumentera vårddata. Det pågående projektet "Strukturerad vårddokumentation", som är en del av FVM-programmet syftar till att skapa och implementera nya strukturerade mallar och översikter i Take Care.  

Översikten implementeras under eHälsalyftets dialogseminarier i tema 4, temamaterialet hittar här.