Spridningsseminarium

Den 8:e maj hölls eHälsalyftets spridningsseminarium, 150 deltagare tog sig till den nybyggda aulan vid Nya Karolinska sjukhuset och gjorde dagen möjlig.

I seminariet deltog bland andra utvecklingsledare, processhandledare, chefer, utvärderare, FVM-representanter, representanter från funktionshinder- och patientföreningar och övriga intressenter i eHälsalyftet.

Moderatorer för dagen var Eva Pilsäter Faxner, projektägare för eHälsalyftet och Ulf Lockowandt, programledare för FVM-programmet. Medverkade gjorde även eHälsalyftets projektledare Cecilia Borgström samt Tony Brydner, projektkommunikatör.

Projektledare Cecilia Borgström presenterar eHälsalyftet; bakgrund till projektet, nätverksmodellen med lokala dialogseminarier och projektets resultat. Sedan starten 2016 har vi tillsammans:

  • Genomfört drygt 3500 dialogseminarier
  • Haft drygt 34 000 deltagare (som gått på 1-4 dialogseminarier)
  • Haft 17 000 unika deltagare 

Mary-Anne Berglund, handläggare för eHälsalyftet på Europeiska Socialfonden berättade om socialfondens uppdrag och arbete samt varför eHälsalyftet beviljades projektmedel. eHälsalyftet beviljades medel eftersom det bedömdes vara strategiskt relevant för medarbetare att höja sin e-hälsokompetens för att möta kompetenskravet i Framtidens vårdinformationsmiljö.

Utvärderarna från Ekan Management, Petter Spanne och Tobias Tholf berättade om projektets resultat och lärdomar till framtida projekt.

Därefter var det dags för det första panelsamtalet, i panelen medverkade Petter Spanne tillsammans med processhandledarna: , Diana Palm, Danderyds sjukhus, Asgeir Penna Riseth, SLSO, Erica Löfstedt, Södersjukhuset, Carina Liebert, S:t Eriks ögonsjukhus, Anna Barnéus Lendau, SLSO och Anna Tisäter, Akademiskt Specialistcentrum  . Processhandledarna diskuterade rollen och viktiga lärdomar.

I fika- och mingelpausen fick deltagarna möjlighet att gå runt och prata med processhandledare, utvecklingsledare, utvärderare från Ekan, representanter från Funktionsrätt Stockholms län och Synskadades riksförbund Stockholm och Gotland samt styrgruppen och FVM..

Efter pausen var det dags för nästa panelsamtal med Anna Tisäter processhandledare eHälsalyftet och verksamhetsutvecklare Akademiskt Specialistcentrum, Birgitta Mörlin chefläkare, Danderyds sjukhus, Liv Söderlund FVM-representant, Annika Hässler, Funktionsrätt Stockholm län och Pia-Lena Krischél, Synskadades riksförbund i Stockholm och Gotland. Fokus för samtalet var frågorna:

Vad är viktigt att tänka på när vi jobbar med införande och användning av nya IT-verktyg?

Hur ökar vi patienternas delaktighet i arbetet med digitalisering?

Deltagarna skickade in sina svar i mötesappen "SLSO Möten" och panelen reflekterade över ordmolnen med svar som bildas.

Avslutningsvis får Anna Göyeryd-Ulander, Karolinska Universitetssjukhuset
Sven Klaesson, Södertälje sjukhus ordet och de berättar om arbetet kring den nya ESF-ansökan. Den nya ansökan har en tydlig koppling till arbetet med FVM och förberedelser för implementering ute i verksamheterna.