eHälsalyftet på Patientsäkerhetskonferensen!

Den 19-20 september hålls den nationella Patientsäkerhetskonferensen vid Stockholmsmässan i Älvsjö. Konferensen anordnas årligen och fungerar som en nationell samlingsplats för alla som arbetar med patientsäkerhetsfrågor inom både offentlig och privat sektor.

Digital kompetens är ett strategiskt viktigt område som behöver stärkas i hela samhället för att möta framtidens utmaningar. Tiden för kompetensutveckling är ofta svår att finna i en vårdverksamhet med knappa resurser. Under programpunkten ”Digitalisering kräver ökad kompetens” kommer projektledare Cecilia Borgström och projektägare Eva Pilsäter Faxner att presentera eHälsalyftet, ett pågående kompetensutvecklings-projekt inom Stockholms läns landsting med nära koppling till Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM SLL). I eHälsalyftet sker kompetensutvecklingen genom lokala medarbetarledda dialogseminarier där utvecklingsledare leder dialogen och ingår i nätverk för stöttning och kunskapsöverföring.

Seminariet hålls tillsammans med Viktoria Loo Skyman, projektledare för Famna, ett projekt som vidareutvecklar den digitala kompetensen inom vård, äldreomsorg och rehabilitering.