Lärandeseminarium på Södersjukhuset

Den 26:e oktober 2016 hölls ett lokalt lärandeseminarium på Södersjukhuset, utöver utvecklingsledare och processhandledare så var även chefer och övriga intressenter inbjudna.

Syftet med dagen var att knyta ihop säcken efter tema 1 (e-hälsotjänster via 1177 och journal via nätet) och presentera tema 2. Samordnarna Erica Löfstedt och Marianne Olsson stod för planeringen av dagen och talarna var bland andra: landstingsrådet Anna Starbrink (L), Anette Guy-James som arbetar med medicinsk informatik och Björn af Ugglas som arbetar med SLL Patientprocess.

Björn af Ugglas höll en intressant och inte minst aktuell presentation kring ämnet SLL patientprocesser. Han har även varit med och skapat innehållet till tema 2 i eHälsalyftet.

Seminariedeltagarna var aktiva och delade med sig av sina tankar och idéer i mötesapplikationen SÖS möten.