eHälsalyftet vid runda bordet

Vad är egentligen syftet med eHälsalyftet? Hur fungerar nätverksmodellen? Vilka resultat och lärdomar kan vi se efter att drygt 14 500 medarbetare deltagit i eHälsalyftet?

Det är frågor som kommer att besvaras den 3:e oktober då eHälsalyftet kommer att finnas representerande på IT- och e-hälsakonferensen "HoSIT".

Rundabordssamtal kring eHälsalyftet

Projektledare Cecilia Borgström kommer, tillsammans med projektägare Eva Pilsäter Faxner att hålla fem rundabordssamtal och ha dialoger kring hur eHälsalyftet bidrar till att öka den digitala kompetensen hos medarbetare i vården.

HoSIT hölls för första gången år 2000, då började människor förstå vikten av att hälso- och sjukvården måste förändras och effektiviseras i takt med den pågående digitaliseringstrenden. Idag råder det knappast något tvivel om vikten av att kunna använda nya digitala verktyg och stöd för bättre kunna möta patienter och invånares växande behov.